Dreamer…

Ngẫm lại, những ca khúc mình ưa thích hoặc cảm thấy nó ý nghĩa, đa phần đều có bóng hình của chính bản thân mình

Share to Raise Together!

Read More