Choosing Death – The Improbable History of Death Metal and Grindcore


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tshuafed/public_html/metal/wp-content/plugins/simple-download-monitor/sdm-post-type-content-handler.php on line 55
Choosing Death – The Improbable History of Death Metal and Grindcore
39 Downloads

Cuốn sách là lược sử ngắn về sự hình thành và phát triển của Death Metal và Grindcore. Đi xuyên qua 20 năm sáng tạo của những đứa con ngỗ ngược, hung bạo nhất của gia đình Metal, tác giả giúp người đọc hiểu hơn về những giai thoại, hình ảnh, bản chất của Death và Grindcore Metal qua những đôi tai và cặp mắt của nhà sản xuất âm nhạc, người nghe, và người sáng tác.

Trong cuốn sách tái bản và bổ sung năm 2016, tác giả đã thêm ba chương mới 50 cuộc phỏng vấn trong 100 trang thông tin. Hình bìa được vẽ bởi Dan Seagrave.

Share to Raise Together!