Sách: Choosing Death – The Improbable History of Death Metal and Grindcore

Cuốn sách là lược sử ngắn về sự hình thành và phát triển của Death Metal và Grindcore. Đi xuyên qua 20 năm sáng tạo của những đứa con ngỗ ngược, hung bạo nhất của gia đình Metal, tác giả giúp người đọc hiểu hơn về những giai thoại, hình ảnh, bản chất của Death và Grindcore Metal qua những đôi tai và cặp mắt của nhà sản xuất âm nhạc, người nghe, và người sáng tác.

book_choosing_death_history2004.jpg
Bìa sách xuất bản năm 2004

Mục lục sách (xuất bản năm 2004)

 • Title Page
 • Dedication
 • Cast of Characters
 • Introduction
 • Foreword
 • Chapter 1 – Punk is a Rotting Corpse
 • Chapter 2 – Whirlwind Struggle
 • Chapter 3 – Death By Metal
 • Chapter 4 – Across the Open Sea
 • Chapter 5 – Success?
 • Chapter 6 – Mass Appeal Madness
 • Chapter 7 – Corporation Pull-In
 • Chapter 8 – Fall From Grace
 • Chapter 9 – Back From the Dead
 • Chapter 10 – Altering the Future
 • Life After Death
 • Choosing Death Essential
 • Discography
 • About the author
 • Copyright Page

Trong cuốn sách tái bản và bổ sung năm 2016, tác giả đã thêm ba chương mới 50 cuộc phỏng vấn trong 100 trang thông tin. Hình bìa được vẽ bởi Dan Seagrave.

book_choosing_death_history2.jpgTrang bìa trước và bìa sau của sách tái bản năm 2016

Bạn đọc quan tâm, có thể tải cuốn sách xuất bản năm 2004 từ tủ sách Metal của trang web này.

SoulExtremely

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *