Phim tài liệu: The Metal Islands: History, Culture, And Politics In Caribbean Heavy Metal Music

Phim tài liệu: The Metal Islands: History, Culture, And Politics In Caribbean Heavy Metal Music
Trang bìa của bộ phim tài liệu

The Metal Islands: History, Culture, And Politics In Caribbean Heavy Metal Music là bộ phim tài liệu được phối hợp sản xuất giữa Metal Hammer và Tiến sĩ Nelson Varas-Díaz, giáo sư trường đại học quốc tế Florida. Bộ phim tìm hiểu sự khác biệt và nét tương đồng giữa âm nhạc metal ở Cuba, Dominican Republic, và Puerto Rico cũng như ảnh hưởng của văn hóa, lịch sử, chính trị lên cộng đồng nghe nhạc metal ở mỗi nước.

Metal Islands kể lại quá trình bén rễ của metal ở các quốc đảo này. Khi so sánh với bối cảnh âm nhạc ở châu Á, bộ phim làm nổi bật những thay đổi cùng với xung đột trong sự phát triển xã hội vùng Caribean: âm nhạc nặng (heavv music) sinh ra từ những xung đột nhưng thấm đẫm nét đặc trưng của địa phương cùng sự tự tin trong thể hiện âm nhạc.

Xét trong bối cảnh nội tại của các quốc gia vùng Caribean, nhiều ban nhạc và nghệ sĩ ở đây cảm thấy bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nếu bạn đang hừng hực sức trẻ và cảm thấy có quá ít sô diễn để tham gia, bạn sẽ thấy cộng đồng chơi nhạc của mình khá nhỏ bé và thấp kém. Nhưng nếu nhìn từ ngoài vào, ta vẫn thấy những cộng đông chơi nhạc như vậy giữ vai trò rất quan trọng và cũng rất năng động. Với bộ phim này, chúng tôi muốn mọi người từ các quốc đảo khác nhau hiểu nơi họ đến, những gì họ đang có để họ hiểu nhau hơn, chia sẻ hơn những gì đang theo đuổi” (Lược dịch lời của Nelson với Metal Hammer).

Bộ phim tài liệu được phát hành mở và có thể xem tại kênh Youtube:

SoulExtremely

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *