Phim tài liệu: Songs Of Injustice: Heavy Metal Music In Latin America

Bộ phim tài liệu Songs Of Injustice: Heavy Metal Music In Latin America là phần nối tiếp sau câu chuyện The Metal Islands của cùng đạo diễn, Tiến sĩ Nelson Varras-Díaz (đại học Florida), hợp tác sản xuất cùng Metal Hammer.

Songs Of Injustice khám phá bối cảnh âm nhạc metal ở Mexico, Chile, Argentina và Peru qua cặp mắt của người chơi nhạc heavy metal. Thuộc địa hóa, chủ nghĩa độc tài, khủng bố, chủ nghĩa tự do mới là những điểm nổi bật, góp phần làm nên chất nhạc metal ở khu vực này. Đội ngũ làm phim đã cố gắng chuyển tải mối liên kết giữa âm nhạc heavy metal với bối cảnh chính trị, xã hội ở mỗi nước, trong đó làm rõ những chủ đề thường gặp như tính công bằng xã hội, tính đoàn kết trong phần lời bài hát.

Varas-Díaz bổ sung thêm: Để hiểu âm nhạc metal ở khu vực Mỹ Latin, chúng ta cần tập trung vào những gì được nói/hát thay vì chỉ xoáy vào phần âm nhạc. Đây là một cơ hội để thảo luận về những vấn đề mà đôi khi, người ta lảng tránh hoặc nghĩ rằng nó không nên được đề cập.

Bộ phim là một cơ hội để những người yêu nhạc metal trên thế giới hiểu hơn về nhánh nhạc metal ở khu vực Mỹ Latin, và để biết thêm metal đã và đang ảnh hưởng đến văn hóa, lối sống của con người nơi đây như thế nào.

Bộ phim được phát hành mở và có thể xem từ kênh Youtube.

SoulExtremely

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *