One man metal

One-man band là khái niệm để chỉ các nhạc sĩ chơi nhiều nhạc cụ cùng lúc bằng cách sử dụng đồng thời tay, chân hoặc các thiết bị mô phỏng âm thanh. Một one-man band đơn giản có thể gặp với đàn acoustic, kèn harmonica (được gắn cố định với khu đàn hạc, đặt ở vị trí sao cho nghệ sĩ có thể thổi dễ dàng). Bạn sẽ thấy kiểu ban này ở những người hát rong. Phức tạp hơn, nghệ sĩ có thể sử dụng nhạc khí (đeo quanh cổ chẳng hạn), trống (bass), một thiết bị nối chuyển động của đầu gối với xập xèng, cùng với đàn Banjo, đàn Ukulele (một kiểu guitar bốn dây có ở Hawaii), hoặc đàn guitar quàng qua vai. Sự phát triển của nhạc điện tử đã giúp các one-man ban có thêm nhiều cơ hội phô diễn tài năng của mình thông qua việc kết hợp nhiều nhạc cụ chơi động (được thu sẵn).

Chi tiết, xin xem thêm ở đây.

Hôm nay, mời bạn đọc tìm hiểu một gương mặt khác của one-man ban, đó là các one-man ban Black metal, một điều ít gặp với các nhánh Metal khác. Hiện tại, bộ phim tài liệu này có 2 phần:

Phần 1: Những điều chưa được khám phá của Black metal

Phần 2: Những phần tăm tối nhất của Black metal

Part 1: Black metal’s Unexplored Fringes

Part 2: In the Darkest Shadows of Black metal

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *