Metal Evolution

Metal Evolution

http://www.indiegogo.com/ExtremeMetal

Metal Evolution là loạt phim tài liệu được sản xuất năm 2011 bởi nhà làm phim – nhân chủng học Sam Dunn, và đạo diễn, sản xuất, giám sát âm nhạc Scot McFadyen về các phân nhánh khác nhau của Heavy Metal. Bộ phim là tác phẩm được nối tiếp từ một bộ phim tài liệu trứơc đó cũng của Dunn (Metal: A headbangger’s journey), bao gồm cả một phần nội dung với tựa đề “Heavy Metal Family Tree”.

Thông tin về bộ phim:

Tên gọi khác: Metal Evolution: The Series

Thể loại: Phim tài liệu

Tác giả: Sam Dunn và Scot McFadyen

Kịch bản: Ralph Chapman, Sam Dunn, Scot McFaydyen

Đạo diễn: Sam Dunn và Scot McFadyen

Đọc lời bình: Sam Dunn

Nhạc nền: Steve Harris

Bài hát mở đầu: “The Trooper” của Iron Maiden

Số tập phim: 11

Website sản xuất: Tricon.

Xem trailer của phim:

Để tải phim, vui lòng liên hệ về địa chỉ email: [email protected] 

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *