Lords of Chaos (2019) – phim mới về black metal thời kì đầu

Xem bản giới thiệu chính thức của phim:

Phần đánh giá bộ phim, bạn đọc có thể tham khảo bài viết trên death metal underground: http://www.deathmetal.org/review/lords-of-chaos-2019/#more-37062.

Một số thông tin liên quan:
Bài viết trên trang Rolling Stone
Bài viết trên trang Brave Word

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *