Black metal: The Norwegian Legacy

Black metal: The Norwegian Legacy là bộ phim tài liệu được phát hành vào ngày 30/09/2008 bới Music Video Distributors Studio. Thuật ngữ “black metal” ban đầu được gắn liền với ban nhạc Venom, nhưng theo thời gian, ý nghĩa của nó đã hoàn toàn thoát thai. Bộ phim này là tài liệu dẫn dắt người nghe đến với âm nhạc Black metal được sáng tạo và phát triển bởi những Norwegian. Tuy nhiên, một số khác cho rằng Black metal thuộc về Swedish bởi những tinh hoa mà ban nhạc Bathory đã sáng tạo nên. Bộ phim này sẽ tạm thời gác qua những tranh luận đó, thay vào đó sẽ tập trung đối thoại với những ban nhạc như Enslaved, Finntroll, Dark Funeral, Naglfar, Rotting Christ, Bloodthorn, Dimmu Borgir… Các trích đoạn trình diễn của ban nhạc sẽ giúp bạn có những giây phút thưởng lãm âm nhạc này.Ở cuối chặng hành trình, chúng tôi sẽ cố gắng quay trở lại vấn đề ban đầu: Black metal đã được khai sinh ở đâu? hay ta nên xem nó như di sản chung?

SoulExtremely

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *